0

LED Şeritlerin Sınıflandırılması

Yazıda, gümrüklerde sınıflandırılmasında tereddüt yaşandığı anlaşılan LED şerit ticari tanımlı eşyanın, esnek baskı devre kartı üzerine dizilmiş aktif ve pasif devre elemanlarından oluştuğu, aydınlatma amacıyla kullanılan şeritlerin geniş bir kullanım alanının bulunması sebebiyle genellikle bir makara etrafına sarılı olarak satışa sunulduğu belirtildi. Şeritlerin kullanım alanlarına göre yalnızca pcb üzerinde ledlerden oluştuğu veya pcb üzerinde led, aktif- pasif devre elemanlarından oluştuğu aktarıldı. Aynı zamanda güç kaynağı ve elektrik bağlantısı yapılmış kullanıma hazır bir aydınlatma cihazı olarak da perakende satışa sunulduğu ifade edildi.

Bahse konu eşya için daha önce, ışık yayan kısmı olan ledlerin plastik malzeme ile kaplanmış olması durumunda veya mesnedini oluşturan ve ürünün bağlantı yollarının dış etkenlerden korunmasına katkı sağlayan plastik malzemenin mümeyyiz vasfını verdiği durum için 2021/25 sayılı Genelge ile 9405.40.39.00.00 GTİP’ inde sınıflandırılmasının talimatlandırıldığı belirtildi.

Yazıda devamla, 2022 yılı Armonize Sistem Nomanklatüründe değişikliğe gidildiği, 9405.40 tarife alt pozisyonu kapatılarak 9405.41, 9405.42 ve 9405.49 olarak üç farklı alt pozisyona ayrıldığı ve LED ışık kaynağı kullanan diğer aydınlatma cihazlarının 9405.41 ve 9405.42 tarife alt pozisyonunda sınıflandırıldığı aktarıldı. Yine Armonize Sistem Nomanklatüründe 8539.50 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılan led ampuller için de değişikliğe gidilerek led ışık kaynaklarının, 8539.51 led modüller ve 8539.52 led ampuller olarak iki farklı alt pozisyonda yer aldığı iletildi. Bahse konu değişikliklerin 30.12.2021 tarihli ve 31705 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022 yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli ile yürürlüğe girdiği ve 29.03.2022 tarihli ve 31793 mükerrer sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4) ile de ilgili pozisyonlara ilişkin açıklamalara fasıl notlarında yer verildiği ifade edildi.

85 inci fasıla ait açıklama notları çerçevesinde led şerit ticari tanımlı eşya için yapılan değerlendirme sonucunda:

LED’ lerin yalnızca esnek baskı devre üzerine yerleştirilerek, şeritlerin çalışmasında kullanılacak gücün düzenlenmesine yönelik aktif veya pasif devre elemanlarını içermeyenlerinin 8541.41.00.00.00 GTİP’inde;

Esnek baskı devre üzerine LED’leri ile birlikte gücün düzenlenmesinde kullanılan aktif – pasif devre elemanları ile birleştirilmiş fakat güç kaynağı ve bağlantısı olmayanlarının 8539.51.00.00.00 GTİP’inde;

Aydınlatma amacıyla sunulan LED şeritlerin aktif-pasif devre elemanları ile birleştirilmiş ve güç kaynağı ile birlikte sunulanlarının elektrikli diğer aydınlatma cihazı olarak 9405.41 veya 9405.42 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği vurgulandı.

Yukarıda güç kaynağı ifadesi ile LED şeritlerin çalışması için uygun gerilim değerlerinde elektrik enerjisinin sağlanmasında kullanılan eşyanın ifade edildiği belirtildi.

Yazıda son olarak, BTB programı üzerinde yapılan inceleme sonucunda LED şerit ticari tanımlı eşya için BTB kararlarının bulunduğu ve bu minvalde daha önce düzenlenmiş ve yürürlükte bulunan BTB kararlarının yukarıda detaylarına yer verilen eşya için öngörülen sınıflandırmalar dikkate alınarak yeniden incelenmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat