0

Kuru Kayısının İthalat-İhracat Uygunluğunda Etiket ve İşaretlemede Değişiklik Yapıldı

Yazıda, 2022/21 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yapılacak işlemlerde takip edilecek usul ve esaslara dair hazırlanan Genelge’nin “Etiket ve İşaretleme” başlıklı 20. maddesine bir bent eklendiği belirtildi.

Söz konusu bent şöyle:

“(2) 10 kg üstü doğrudan tüketiciye yönelik olmayan kuru kayısı ihracatında, ambalaj işaretlemeleri açısından “son tüketim tarihi veya raf ömrü” ibaresi “isteğe bağlı” olarak kullanılabilir.”

Related Posts

Call Now Button