0

Küresel İmalat PMI Şubat’ta Artış Gösterdi

Şubat ayında küresel imalat sektöründe büyüme hızlandı.

2022 Şubat’ta Küresel İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak ayına göre 0,4 puan artışla 53,6’ya yükseldi.

Üretim ve yeni siparişler Ocak ayına göre daha güçlü artış kaydetti. Yeni ihracat siparişleri yeniden büyümeye geçerken tedarik zinciri aksamalarında hafifleme belirtileri gözlendi. Buna karşılık enflasyonist baskılar güçlenmeye devam etti.

Şubat’ta İmalat PMI hesaplanan 31 ulusal ekonomiden 27’sinde endeks 50,0 eşiğinin üzerinde kaydedildi. Bu ekonomilerden 19’unda büyüme Ocak ayına göre ivme kazandı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, Şubat’ta aylık 0,1 puan düşüşle 50,4’e geriledi. Üretim ve toplam yeni siparişlerin yavaşlamasına rağmen istihdam ve yeni ihracat siparişleri artmaya devam etti. Arz kısıtları ve yüksek enflasyon baskısı devam etmekle birlikte kısmi gevşeme sinyalleri verdi.
Veriler Şubat’ın son haftasından itibaren Ukrayna’da yaşanan gelişmelerin etkisini yansıtmıyor.

Euro Bölgesinde imalat sanayi talebi güçlendi; tedarik baskıları kısmen hafifledi
Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarının yer aldığı Euro Bölgesi’nde, İmalat PMI Ocak’ta 0,5 puan düşüşle 58,2’ye geriledi. Ancak bu düşüşün ana kaynağı tedarikçilerin teslim sürelerindeki kısalma oldu. Üretim ve yeni sipariş alt endeksleri arttı.

Euro Bölgesi’nde en güçlü iyileşme ollanda, Almanya ve Avusturya’da gözlendi. Almanya’da hafif ivme kaybına rağmen faaliyet koşulları güçlü seyretti. ransa ve İspanya’da büyüme ivme kazanırken İtalya Ocak’taki temposunu korudu.

Son üç ayın en yüksek PMI endeksinin hesaplandığı Birleşik rallık’ta üretim ve yeni siparişlerin güçlenmesine karşın yeni ihracat siparişleri yavaşladı. edarik aksamaları hafiflemekle birlikte yüksek enflasyonist baskılar devam etti.

Çin Şubat’ta yeniden büyüme bölgesine döndü; Japonya’da imalat sanayi ivme kaybetti
Asya-Pasifik’in büyük bölümünde imalat sanayi Şubat ayında büyüme bölgesinde kaldı. PMI’da ilk üç sırayı Avustralya, Hindistan ve ayvan paylaştı.

Ocak’ta 50’nin altına düşen in İmalat PMI Şubat’ta ılımlı iyileşme kaydetti. algının ihracata olumsuz etkisi sürse de üretim yeniden büyümeye geçti. 2022’ye güçlü büyümeyle başlayan Japonya’da yeni siparişlerdeki durgunluk üretimde düşüşe yol açtı ve PMI 2,7 puan azalarak 52,7’ye geriledi.

Güney Kore’de hızla artan CO ID-19 vakalarına rağmen faaliyet koşulları güçlendi ve üretim artışı 2021 emmuz’dan beri en yüksek hızda ölçüldü.

Rusya’da PMI 48,6 ile son 6 ayın en düşük düzeyine geriledi. Ukrayna işgali ve uluslararası yaptırımların etkisi verilere Mart ayından itibaren yansıyacak.
Myanmar dışındaki A EA ülkelerinde İmalat PMI endeksleri sektörde büyümeye işaret etti.

Ocak’taki siyasi istikrarsızlığın ardından azakistan Şubat’ta durağan bir görünüm sergiledi.

ABD’de büyüme yeniden hızlandı Meksika ve Brezilya iyileşme sinyali verdi
Ocak ayında Omikron varyantından olumsuz etkilenen ABD imalat sektörü Şubat’ta yeniden ivme kazandı. Tedarik baskılarının hafiflemesine rağmen işgücü yetersizliği ve arz kısıtları üretimi sınırlamaya devam etti.

Kanada’da COVID-19 kısıtlamalarının gevşemesiyle birlikte üretim ve istihdam artışı hızlandı. Ancak enflasyonist baskılar yoğunlaştı ve girdi teslimat süreleri uzadı.

Meksika’da imalat sektörü daralmayı sürdürdü. Ancak salgının geri çekilmesiyle üretim ve siparişlerdeki düşüş daha ılımlı gerçekleşti. Enflasyonda hafif gevşeme yaşandı.

İmalat PMI hesaplanan iki Güney Amerika ülkesinden Brezilya’da Ocak’taki sert daralmanın ardından talepte düşüş yavaşlarken üretim normalleşme belirtileri gösterdi.

Kolombiya’da ham madde kıtlığı nedeniyle üretim artışı yavaşladı. PMI 8 ayın en düşük değerini alırken enflasyon yüksek seviyesini korudu.

Related Posts

Call Now Button