0

Kumaş Cinsi Eşyanın Boyanması Konusunda Dahilde İşleme İzni Düzenlenecek

Yazıda, son zamanlarda Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne Gümrük Müşavirleri Derneklerinden intikal eden dilekçelerde, ham ve/veya mamul kumaşın baskı veya boya işlemine tabi tutulmak istenmesi durumunda Dahilde İşleme İzin Belgesi mi Dahilde İşleme İzni mi düzenleneceği konusunda tereddütler yaşandığı bildirildiği aktarıldı.

Yazının devamında “İhracat 2006/12 sayılı Tebliğin Dahilde işleme izni verilecek haller başlıklı 14. Maddesinin d) fıkrasında “Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması” ve f) fıkrasında “Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, fiziksel boyutunun değiştirilmesi, kavrulması veya kabuğundan ayrılması” işlemlerinde konu eşyanın ithaline Dahilde İşleme İzni kapsamında izin verildiği anımsatıldı.

Yazıda son olarak bu bağlamda, ham kumaş ve/veya mamul (ağartılmış) kumaş ayrımı yapılmaksızın boya ve/veya baskı işlemlerinin Dahilde İşleme İzni kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button