0

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ
(İthalat: 2021/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı.

Değişiklik ile tebliğ ekinde yer alan Ek-2A Kullanılmış Eşya İzin Belgesi Başvuru Formu –(TPS-0962 ve 0970 için) ve Ek-2B Kati İthalat İzin Belgesi Başvuru Formu-(TPS-0965 için) listeleri yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kaldırılan ekler yerine Ek-2 Kullanılmış Eşya İzin Belgesi Başvuru Formu eklendi.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat