0

Kullanılmış Eşya İthalatı

İstanbul Gümrük Müşavirleri Dernekleri Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü muhatap “Kullanılmış Eşya İthalatı” hakkında bir yazı yayımladı.
Yazıda; 31.12.2020 tarih 31351 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya Ithalatına İlişkin Teblig ( Ithalat 2021-9 yin 4’üncü maddesi 2’inci fikrasında “EK 1’de yer alan liste kapsamındaki eşyadan gerekli şartları taşıyanların serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatına izin verildiği anımsatıldı.

Ancak, bu eşyaların ithalatı esnasında gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” aranır.” denildiği belirtildi.

Aynı Teblig’in Geçici Madde 1 (2) fikrasında “Bu Teblig kapsamında, 01/01/2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için 15/02/2021 tarihine kadar (15/02/2021 dâhil) başvurulması halinde başvurular Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına flişkin Teblig (ithalat:2020/9)’in ilgili hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.” denildiği ifade edildi.

Mülga Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya Ithalatına ilişkin Teblig (Ithalat:2020/9)’in 12’inci maddesine istinaden eşyanın ithaliyle ilgili işlemlerin TAREKS üzerinden yapıldığı belirtildi.

Buna karşın 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren kullanılmış eşya ithali işlemleri için TAREKS sistemindeki kullanılmış eşya modülü kaldırıldığı için 0970 kodlu “kullanılmış eşya izin belgesi” alma imkanı ortadan kalktığı vurgulandı.

Bu itibarla, 01 Ocak 2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyalar için TAREKS üzerinden belge almanın mümkün olmadığı belirtilerek sistem üzerinde konuya ilişkin düzeltme yapılmasının uygun olacağının düşünüldüğü ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button