0

Kore ve Vietnam Menşeli Poliesterden Mamul Ürünlerin İthalatına Yönelik Damping Soruşturması Açıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/28) yer aldı.

Tebliğ ile Kore Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “Diğerleri, poliesterlerden” ürününe yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Zarar ve Nedensellik İddiası
Yapılan inceleme neticesinde verilen bilgilere göre;

Güney Kore menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının 2018-2020 döneminde mutlak ve nispi olarak dalgalı bir seyir izlemekle birlikte 2019 ve 2020 yıllarında 2018 baz yılına kıyasla artış gösterdiği; Vietnam menşeli ithalatın 2016-2018 dönemi süresince mutlak ve nispi olarak artış gösterdiği belirlendiği bildirildi.

2020 yılında Güney Kore menşeli ithalatın birim fiyatının yerli üretim dalının yurt içi birim satış fiyatını kırdığı; Vietnam menşeli ithalatın birim fiyatının yerli üretim dalının yurt içi birim satış fiyatını kırdığı ve baskıladığı belirtildi.

Bu nedenlerle yerli üretim dalı tarafından zarara ilişkin olarak sunulan bilgi, belge ve deliller kullanılarak yapılan değerlendirmede, yerli üretim dalının üretim, yurt içi satışlar, pazar payı, yurt içi satışlardan ürün kârı, kapasite kullanım oranı ve direk işçi sayısı gibi temel ekonomik göstergelerinin 2018-2020 döneminde kötüleştiğinin tespit edildiği bildirildi.

Kore Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’nin üretim kapasitesi ve ihracat kabiliyeti bakımından soruşturma konusu ürün bağlamında küresel pazarda önemli bir konuma sahip olduğu vurgulandı.

Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin Bakanlık istatistik veri tabanında yer alan veriler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Güney Kore ve Vietnam menşeli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara/maddi zarar tehdidine yol açtığı değerlendirildiği belirtildi.

Karar
Yapılan inceleme sonucunda, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile Güney Kore ve Vietnam menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verildiği belirtildi.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button