0

Kömür İthalatında Ek Mali Yükümlülük

Yazıda, Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2016/9166 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında bahsi geçen uluslararası fiyat için kullanılacak endeks değerinin hesaplanmasına ilişkin İthalat Genel Müdürlüğünün 01.07.2019 tarihli ve 0045532089 sayılı yazısı eki kılavuzu gönderildiği belirtildi.

Söz konusu kılavuzda yer verilen https://www.ice.if5.com/ViewData/EndOfDay/Futures Report.aspx adresinden “ICE Rotterdam Coal Future” kapanış endeksi verilerine ulaşılamadığı yönünde Ticaret Bakanlığına intikal eden bilgi üzerine görüşleri sorulan İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 07.05.2021 tarihli ve 63879263 sayılı ekli yazıda;

“Kömür ithalatında ek mali yükümlülük uygulamasında belirlenen uluslararası endeksin yayınlandığı web sitesine (theice.com) üye olunarak https://www.theice.com/energy/coal bağlantısı üzerinden verilere ulaşılabileceği gibi, üyeliğe ihtiyaç duyulmadan “theice.com/marketdata/reports/10” adresinden “End of day report-ICE futures europe-futures” bağlanıtısı üzerinden “ATW-Rotterdam Coal Future contact” bağlantısı seçilerek, çıkan günlük raporlardan ilgili gün için gerekli bilgiye ulaşılması mümkündür.” görüşüne yer verildiği ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button