0

Klima Cihazlarının İthalatına İlişkin Olarak Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7) yer aldı.

Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8415.83.00.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Söz konusu ürünün ithalatında güncel olarak CIF bedelin %56,50’si oranında uygulanıyordu.

Mevcut önlemin İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği kapsamında yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üretici veya üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştu.

Tebliğde yerli üretim dalı tarafından ÇHC menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik olarak iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığı belirtiliyor.

Nihai Gözden Geçirme Soruşturması tamamlanan kadar mevcut önlem yürürlükte kalacak.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat