0

Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması Genelgesinin 3’üncü Maddesini Değiştiren Genelge

Yazıda, Danıştay 7 nci Dairesinin davasında verilen 21/9/2021 tarihli karar ile, 2019/1 sayılı “Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması” konulu Genelge`nin 3 üncü maddesini değiştiren 31/3/2021 tarihli, 2021/13 sayılı Genelge`nin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği anımsatıldı.

Söz konusu kararın uygulanmasına ilişkin olarak muhtelif Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinden intikal eden tereddütler sonucunda, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne görüş sorulduğu ve karşılık olarak alınan 11/2/2022 tarihli yazıda özetle;

– 2019/1 sayılı Genelgenin 3 üncü maddesini değiştiren 2021/13 sayılı Genelgenin yürütülmesinin durdurulmasına istinaden 2019/1 sayılı Genelgenin değişiklikten önceki (mülga) 3 üncü maddesine göre işlem yapılamayacağı,

– Söz konusu yargı kararının uygulanmasını etkisiz hale getirmemek kaydıyla, 2019/1 sayılı Genelgenin 3 üncü maddesi dışındaki maddelerine ilişkin bir yargı kararı bulunmaması hasebiyle, anılan Genelgenin 1 ve 2 nci maddeleri kapsamlarına giren başkaca somut olaylara uygulanabileceğinin düşünüldüğü belirtildi.

Related Posts

Call Now Button