0

Kişiye Özel Tabanca İadesinde Fişek Bedeli Geri Verilmeyecek

Yazıda, 09.05.2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince zati demirbaş tabanca ve mühimmatına ilişkin satış işlemlerinin, Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra idarelerince gerçekleştirildiği belirtildi.

Konuya ilişkin emeklilik, geri çekilme, vefat, unvan değişikliği gibi sebeplerle satışı yapılan tabanca ve tabanca fişeklerine ait bedel iadelerine ilişkin Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin yazısına atıfla; fişek bedellerinin geri verilip verilmeyeceğine dair tereddüt hasıl olduğu aktarıldı.

Ticaret Bakanlığı Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik hükümlerinde fişeklerin iadesi ve buna bağlı olarak idare tarafından fişek bedelinin iadesine dair herhangi bir düzenleme bulunmadığından, söz konusu duruma ilişkin bir bedel iadesinin de uygun olmadığının düşünüldüğü iletildi.

Related Posts

Call Now Button