0

Kereste İhracatı Kayda Bağlandı

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt Ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği “Kayda Bağlı İhracat” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısında, 04/06/2021 tarihli 31501 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat:2021/5 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İhracat:2006/7 sayılı Tebliğ’deki İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine “Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP:4407) (İhracat:96/31 sayılı Tebliğ eki İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)” maddesinin eklendiği ifade edildi.

Bu çerçevede, İhracı Kayda Bağlı Mallar kapsamına alınan kereste ürünleri “Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP:4407) (İhracat:96/31 sayılı Tebliğ eki İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)” ihracatına sadece Koordinatör Birlik olarak tayin edilen Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) tarafından kayıt verilecek.

Başvuruların;
Ülke-GTİP-Net kg-Ürün adı içeren Talep Dilekçesi
Beyanname Taslağı
İhracat Faturası
Taahhütname ile Genel Sekreterliğe yapılması gerektiği bildirildi.

Taahhütnameye ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button