0

Kayıt Belgesi Uygulamasına İlişkin Tebliğ (2020/9)

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yer aldı.

Tebliğ, haberin sonunda yer alan linkte bulunan EK 1’de fasıl numarası, gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen eşyaların ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içeriyor.

Buna göre,

Tebliğin EK’1 sayılı listesinde yer alan ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ait “ithalat.ebirlik.org” internet sitesi üzerinden kaydettirecek. İthal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenecek.

Söz konusu ürünler, bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında brüt 25 kg veya daha az miktarda olması durumunda kayda alma uygulamasına tabi tutulmayacak.

İthalat işlemlerinde kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, Kayıt Belgesinin düzenlendiğine ilişkin Tek Pencere Sistemi çerçevesinde elektronik ortamda verilen numaranın gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilmesi gerekiyor.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Tebliğ eki için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button