0

Kapıkule Sektör Analiz Raporu

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından “Kapıkule Sektör Analiz Raporu” yayınlandı.

Raporda; Kapıkule Sınır Geçişlerinde Yaşanan Aksaklıkların Türk Dış Ticaretine Olumsuz Etkileri değerlendirildi.

Türkiye’nin dünyadaki önde gelen üretim ve tüketim merkezlerine coğrafi yakınlığı nedeniyle uluslararası karayolu taşımacılığı sektörü, Türkiye ihracatının gelişiminde kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Ancak gerek iç gümrük süreçlerindeki operasyonel zorluklar, gerekse sınır kapılarından çıkışlarda karşılaşılan aksaklıklar ve gecikmeler nedeniyle bu coğrafi avantajın yeterince kullanılamadığına işaret edildi.

Özellikle tekstil ve otomotiv sektörlerine yönelik siparişlerin başka ülkelere kayması nedeniyle Türkiye’nin mal ihracat gelirleri ile beraber hizmet ihracat gelirlerinin de azaldığı kaydedildi. Yapılan araştırmalara göre iç gümrüklerden ihracat mallarını alan araçların batı kara sınır kapılarını kullanılarak Türkiye’den yurt dışına çıkış sürelerinin ortalama 48-72 saat olduğunu göstermekte. Doing Business 2019 Raperu’nca, Türkiye’den ihracat sürelerinin OECD yüksek gelir grubu ülkelerine göre yaklaşık yüzde 30 ihracat maliyetlerinin ise yaklaşık yüzde 140 daha fazla gerçekleştiği belirtildi. Transit sürelerin uzaması nedeniyle artan navlunlar ihracatçıların rekabetçi gücünü düşürmekte.

Raporda, Kapıkule sınır geçişindeki gecikmeleri azalmak yolu ile günlük geçişi bin TIR arttırmanın hizmet ihracatınıza olumlu etkisinin yaklaşık bir yılda 1,3 milyar Euro olacağı bildirildi. TUİK verileri baz alınarak hesaplanan araç başına ortalama mal ihracatı bedelinin 60.000 Dolar olduğu, Kapıkule sınır geçişlerindeki artışın mal ihracatı potansiyelini de arttıracağına işaret edildi.

Türkiye ekonomisinin en stratejik sektörleri arasında yer alan “Ulaştırma ve Lojistik” sektörünün küresel rekabette öne çıkacak şekilde desteklenmesi ile Lojistik Performans Endeksi’nde üst sıralara çıkmasının sağlanacağı ve bu ilerlemenin dış ticaretin gelişimi açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

Türkiye üzerinden gerçekleştirilen uluslararası taşımacılık faaliyetlerine karşılaşılan sorunların Türkiye’nin bölgesinde transit üs olma çabalarına da zarar verdiği vurgulandı.

Pandemi süreci ve doğurduğu sonuçlar nedeniyle Çin yerine farklı pazarlardan alım yapılmasının, dünyadaki belli başlı ekonomilerin hedeflerinden biri haline geldiği ifade edildi. Türkiye’nin özellikle Avrupa pazarına yakınlığı ve kaliteli mal üretimi ile elde ettiği fırsat üstünlüğü kullanabilmek için kısa sürede lojistik kanalların en verimli şekilde çalıştırabilmesinin gerekli olduğu bildirildi.

Raporla gerek iç gümrükler ve gerekse sınır gümrüklerinde ortaya çıkan süre ve maliyet kayıplarına neden olan sorunların ve olası çözümlerinin madde madde ortaya koyularak Türkiye’nin dış ticaretinin gelişimine katkı sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button