0

Kanada Paslanmaz Çelik Tel Korunma Önlemi

Yazıda, Kanada tarafından, 25 Ekim 2018 tarihinden bu yana, “7208.51.00.10; 7208.51.00.93; 7208.51.00.94; 7208.51.00.95; 7208.52.00.10; 7208.52.00.93; 7208.52.00.96” GTİP no.lu “ağır saclar” ve “7223.00.00.10; 7223.00.00.20” GTİP no.lu “paslanmaz çelik tel” ürünlerinin ithalatında korunma önlemi uygulandığı hatırlatıldı. Konuya ilişkin olarak Ottova Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıya atıfla; Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) tarafından yapılan ve bir örneği ekte yer alan 15 Nisan 2021 tarihli bildirimde, CITT Kanununun 30.03(1) maddesi kapsamında, Governor in Council makamının direktifi ve Kanada Maliye Bakanlığının tavsiyesi ile Gümrük Tarifeleri Kanununun 55(1) nolu hükmüne göre verilen Belirli Çelik Ürünlerin İthalatına İlave Vergi Uygulanmasına İlişkin Talimatın (Order Imposing a Surtax on the Importation of Certain Steel Goods-Surtax Order) süresinin, belirlenen takvim çerçevesinde, 24 Ekim 2021 günü sona ereceğinin ifade edildiği anımsatıldı.

Söz konusu bildirimin bir parçası olarak CITT tarafından, Surtax Order düzenlemesi ile korunma önlemine konu olan “ağır saclar” ve “paslanmaz çelik tel” ürünleri veya bu ürünlere doğrudan rakip ürünleri üreten yerel üreticilere veya bu üreticiler adına hareket eden tüm kişi ve derneklere, CITT Kanununun 30.04(1) maddesi kapsamında, anılan çelik ürünleri veya bu ürünlere doğrudan rakip ürünleri üreten yerel üreticiler üzerinde oluşan ciddi zararın önlenmesi veya telafi edilmesi bakımından Surtax Order düzenlemesinin yürürlüğünün sürmesinin gerekli olacağından hareketle, Gümrük Tarifeleri Kanununun 63 (1) nolu hükmüne göre CITT’e yazılı olarak başvurmak suretiyle “süre uzatımı” talebinde bulunabileceklerinin tavsiye edildiği belirtildi. Öte yandan, Surtax Order düzenlemesi kapsamında mezkur süre uzatım talepleri için Kanadalı yerel üreticilere tanınan başvuru süresinin 12 Nisan 2021 tarihinde sona erdiği ifade edildi.

Yazıda son olarak, CITT tarafından yapılan 15 Nisan 2021 tarihli bildirimde; Surtax Order düzenlemesinin süresinin uzatılmasına yönelik olarak 12 Nisan 2021 tarihine kadar Kanadalı yerel üreticilerden taraflarına herhangi bir süre uzatımı talebi ulaşmadığı için CITT tarafından Surtax Order düzenlemesinin süre uzatımına yönelik yeni bir soruşturma başlatılmayacağı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button