0

Kamerun Ham Kereste İhracatı Vergilerini Arttırmayı Planlıyor

Kamerun, 2022 bütçe taslağında, ülkeden işlenmemiş kereste ihracatı için gerekli koşulları sıkılaştırmayı planlıyor. Maliye Bakanı Louis Paul MOTAZE tarafından yapılan açıklamaya göre, “yerel ahşap dönüşümünü teşvik etmek ve ormansızlaşmayı azaltmak için” ihracat vergilerinin yüzde 35’ten yüzde 50’ye çıkarılması planlanıyor.

Bu hükmün onaylanması durumunda, Ocak 2022’den itibaren, ahşap ihracatçılarının yurt dışına işlenmemiş kereste göndermek için ek yüzde 15 gümrük vergisi ödemesi gerekecek. Öte yandan, keresteyi yerel olarak dönüştürmeye başlamak ve hatta işleme kapasitelerini yerel olarak artırmak için ekipman edinmek isteyen üreticiler, ülkede bulunamayan ekipman ve aletlerin ithalatındaki vergi ve harçlardan tamamen muaf tutulacak.

Yukarıda bahsedilen iki hüküm aracılığıyla, Kamerun hükümeti işlenmemiş kereste ihracatını tamamen yasaklamanın yolunu açıyor. Bu ihracat yasağı başlangıçta CEMAC bölgesinde (Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği Anlaşması, Kamerun, ÇAD, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gabon, Ekvator Ginesi ve Kongo ülkelerinden oluşuyor.) 2022 için planlanmıştı, ancak daha sonra 2023’e ertelendi. Resmi olarak, CEMAC ülkeleri, Ocak-Aralık 2022 arasındaki geçiş döneminden yararlanmayı ve elde tutulan yatırım projelerinin olgunlaşması için ön çalışmaları başlatmayı planlıyor.

Ulusal İstatistik Enstitüsü (INS)’ye göre, 2021’in ilk yarısında Kamerun, ihracatının yüzde 4’ünü işlenmemiş keresteden elde etti. Bu dönemde işlenmemiş kereste, ham petrol yağları (yüzde 39), ham kakao çekirdekleri (yüzde 13), doğal sıvılaştırılmış gaz (yüzde 9), biçilmiş ağaç (yüzde 7) ve ham pamuktan (yüzde 7) sonra Kamerun için altıncı ana ihracat kazancı sağlayıcısı oldu.

Related Posts

Call Now Button