0

Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; kağıtsız İhracat Uygulaması kapsamında işlem gören ihracat beyannameleri ile ilgili olarak BİLGE Sisteminde yapılan düzenlemelere ilişkin olarak yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu uygulamanın, onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca tescil edilerek mavi hat kriterinde işlem gören ihracat beyannamelerinde; BILGE Sisteminde referans amaçlı olarak sistem tarafından istenen belgeler alanında yer alan belgelerden “Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar” kısmında beyan edilmiş olanların taranması şeklinde devreye alınacağı bildirildi.

Söz konusu düzenlemenin, BİLGE Sisteminde referans amaçlı olarak sistem tarafından istenen belgeler alanında yer alan ve beyannamenin belgeler bölümünde ekleneceği beyan edilen hâlihazırda kağıt ortamında bulunan belgeleri kapsadığı, Tek Pencere Sisteminde yer alan belgeler (Öm. E-fatura) ile elektronik olarak düzenlenen belgelerin ve sistem tarafından referans amaçlı olarak istenmemiş olan belgelerin tanınarak beyannameye eklenmesine gerek bulunmadığı ifade edildi.

Bu çerçevede, BİLGE Sisteminde yapılmış olan düzenlemelerin Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilecek pilot uygulamasının 01.03.2021 tarihine alınmasına karar verildiği, uygulamanın seyri takip edilerek 01.04.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Öte yandan, sarı ve kırmızı hatta işlem gören diğer beyannamelere ilişkin olarak tarama işlemlerinin halihazırda olduğu gibi devam edeceği, “Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar” kısmında taranarak sisteme yüklenecek belgenin beyan edilmiş ancak bu belgelerin taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilmeyeceği bildirildi. Bu beyannameler için de Tek Pencere Sisteminde yer alan belgeler ile elektronik olarak düzenlenen belgelerin taranarak beyannameye eklenmesi gerektiği ifade edildi.

“Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler İçin BİLGE Sisteminde Düzenleme” haberimize ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat