0

Kağıtsız Gümrük Projesi Kapsamında Laboratuvar Tahlil Raporları

Yazıda, Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kağıtsız Gümrük Projesi kapsamında, 0803 kodlu Laboratuvar Tahlil Raporu (Emsal) (Güm. Yön. 196-2.B) belgesinin ve 0804 kodlu Laboratuvar Tahlil Raporu (Emsal) (Güm. Yön. 196-2.C) belgesinin BİLGE Sisteminde 44 nolu hanede Yükümlüce Beyan Edilen Dökümanlar kısmında referans kısmında rapor numarasının beyan edilerek, ilgili muayene memurunca söz konusu alanda satırın üzerine tıklandığında raporun görüntülenebilmesine ilişkin BİLGE Sisteminde gerekli düzenlemelerin daha öncesinde yapılmış olduğu anımsatıldı.

Bir eşyanın tahlilinin Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında uygun görülen gümrük laboratuvarı dışındaki akredite laboratuvarlarda yaptırılmasının mümkün olduğu, akredite laboratuvar tarafından düzenlenen raporun tarife tespitinde kullanımına ilişkin iki farklı durum söz konusu olduğu hatırlatıldı.

Bunların; akredite raporunun Gümrük Laboratuvarına gönderildiği ve laboratuvar tarafından LARA sisteminde bir rapor oluşturulmuş olduğu durum ve akredite raporun muayene memuru tarafından değerlendirilip beyannamenin kapanmış olduğu durum olduğu belirtildi.

Akredite raporunun Gümrük Laboratuvarına gönderildiği ve laboratuvar tarafından LARA sisteminde bir rapor oluşturulmuş olduğu durumda, akredite analiz raporlarının, taratılarak LARA sistemine ek bir belge olarak dahil edilen belgeler olduğu ifade edildi. Ancak akredite raporunun muayene memuru tarafından değerlendirilip beyannamenin kapanmış olduğu durumlarda, akredite raporu muayene memuru tarafından değerlendirildiği için Laboratuvar Müdürlüğünce bir değerlendirmeye gerek duyulmadığından taratılarak LARA sistemine aktarılmasına da gerek bulunmadığı bildirildi.

Akredite raporunun muayene memuru tarafından değerlendirildiği durumlar için sistemde https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/dijital-gumruk-uygulamalari/edi-xml-referans-ve-mesajlari/ bağlantısı altındaki “İstenen Doküman Kodları” adlı dosyada yer alan “Raporlar” adıyla belirtilen kodlardan dış kurumlardan alınan analiz raporu için 2005, üniversitelerden alınan raporlar için ise 2008 kodu kullanılarak;

1) İhracat (EX) beyannamelerinde, beyannamede redrese yapılmak ve taratılmak suretiyle bahse konu akredite raporun beyannameye ekli belge olarak eklenmesi,

2) İthalat (IM) beyannamelerinde ise beyannameye kağıt ortamında ekli belge olarak beyan edilmesi gerektiği vurgulandı.

Related Posts

Call Now Button