0

Kadın Kooperatiflerine 12 Milyon TL’lik Hibe Desteği

Bakan Muş, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında kadın kooperatiflerine verilen 150 bin liraya kadar hibe desteğinin bu yıl da devam ettiğini belirterek, bu kapsamda 57 ilde faaliyet gösteren 127 kadın kooperatifin 140 projesine hibe desteği sağlanacağını açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yaptığı yazılı açıklamada Bakanlıkça kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanılmasına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların kooperatif modeliyle ekonomiye kazandırılması amacıyla KOOP-DES programının geçen yıl hayata geçirildiğini hatırlattı.

Kadın kooperatiflerinin proje bedellerinin bir bölümünün KOOP-DES Programı kapsamında hibelerle karşılanmasının, kooperatiflerin sermaye sıkıntısı nedeniyle yapamadıkları yatırımları yapabilmelerine imkan oluşturduğuna dikkati çeken Muş, bu desteklerle kooperatiflerin etkin ve verimli çalışmasının ve ekonomik katma değerin artırılmasının sağlandığını belirtti.

Kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Muş, şunları kaydetti:
“Kadın girişimcilerimizin ekonomimiz açısından çok önemli olduğunun farkındayız. Kadınlarımızın emek ve sermayelerini birleştirerek kooperatif kurmalarını Bakanlık olarak destekliyoruz. KOOP-DES kapsamında, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlanmaya bu yıl da devam edeceğiz. 2021 yılı için kadın kooperatiflerimizin başvuruları Şubat ayında alınmıştı. Bu yıl toplam 57 ilde faaliyet gösteren 127 kooperatifin 140 projesine hibe desteği verilmesi uygun görüldü. Toplam tutarı 16 milyon 690 bin TL olan bu projelere Bakanlığımızca sağlanacak hibe destek tutarı 12 milyon 590 bin TL düzeyinde.”

Makina alımlarından, personel istihdamına destek
Bakanlığın KOOP-DES programı çerçevesinde ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin;
-Makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımlarına,
-Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına,
-Ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına,
-Projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına destek sağlanıyor.
Proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde % 75’i diğer bölgelerde % 50’si ve kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde ise % 75’i Ticaret Bakanlığınca hibe olarak karşılanıyor.

Related Posts

Call Now Button