0

Kaçakçılığa Konu İhbarların İşlemleri

Yazıda, Bakanlık merkez ve taşra birimlerine intikal eden, kaçakçılığa konu ve adli nitelikteki ihbarların değerlendirilmesi, işleme konulması, dağıtımı, takibi, işlemden kaldırılması, alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve diğer işlemlerin 11.01.2019 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile yürürlüğe giren İhbar Değerlendirme Yönergesi kapsamında yapıldığı iletildi.

Yönergenin 14. maddesinin (ç) bendinde; “Trafik cezaları, ceza kararları, amme alacakları, haciz kararlarına konu şahıs, taşıt veya firmalar Gümrük İhbar Programına kaydedilmez.” hükmü yer aldığı ve bu hususlar dışında kalan ihbarlara ilişkin olarak, anılan Yönergenin 3. maddesinde dayanak gösterilen kanunlar kapsamında, 13. maddede yer alan hükümlere göre komisyonlar kurulduğu ve bu ihbarların 14. madde hükümlerince Gümrük İhbar Programında kayıt altına alınarak takip edildiği anımsatıldı.

Bununla birlikte yine Yönergenin Geçici 2. maddesinde; “Trafik cezaları, ceza kararları, amme alacakları, haciz kararlarına konu şahıs, taşıt veya firmalar, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda takibinin yapılmasına imkân sağlayacak başka bir program yapılana kadar, Gümrük İhbar Programı’ndan takip edilir.” düzenlenmesinin yer aldığı aktarıldı. Uygulamada, geçici 2. madde kapsamında kalan bildirimlerin Gümrük İhbar Programına kaydı ve kaldırılma işlemlerinin Müdürlük emriyle yerine getirildiği belirtildi.

Bu itibarla; kaçakçılığa konu ihbarların, İhbar Değerlendirme Yönergesi hükümleri çerçevesinde komisyon kurularak ihbar kayıtlarına alınması ve komisyon kararıyla ihbar kayıtlarından kaldırılması hususları hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi, ilgili Yönerge hükümlerine titizlikle riayet edilerek idare amirlerince takibinin özenli bir şekilde yapılması, ayrıca anılan Yönergenin Geçici 2. maddesi kapsamına giren bildirimlerin ise Gümrük İhbar Programına kaydı ve takibin sonlandırılması işlemlerinin Müdürlük Emri ile yerine getirilmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button