0

İzinli Gönderici Mevzuat Taslakları

Yazıda, modern gümrükleme yöntemlerinden biri olan izinli gönderici uygulamasının Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği çerçevesinde yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne bağlı bir yetki olarak halihazırda yürütüldüğü anımsatıldı.

İhracat işlemlerinin belirli bir standart çerçevesinde hızla yürütülmesi açısından büyük önem taşıyan izinli gönderici sisteminin, gelinen nokta itibarıyla başarıyla uygulanmakta olduğu ve kapsamının genişletilmesinin gerek gümrük idaresi gerekse de ticaret erbabı için büyük önem taşıdığı belirtildi.

Zira, Gümrük idarelerinin ihracat yüklerini en hızlı şekilde hedef pazarlara sevk edebilmek adına gösterdiği gayretin, idarenin gümrüklü saha dışında da işlem yapmasını bir zorunluluk olarak ortaya çıkarabildiği ve bu zorunluluğun, düzensiz olarak tabir edilebilecek uygulamalara sebebiyet verebildiği vurgulandı.

Bu çerçevede, esasen bir ortak transit basitleştirmesi olan ve Avrupa Birliği’nde münhasır bir basitleştirme olarak uygulanan izinli gönderici sisteminin, Türkiye’de de yetkilendirilmiş yükümlü statüsünden bağımsız olarak ele alınması ve kolaylaştırılması zorunluluğunun ortaya çıktığı ifade edildi.

Yapılacak mevzuat değişiklikleri ile taşıyıcıların izinli gönderici olabilmesinin yanı sıra rejim hak sahiplerinin de izinli gönderici olmasına imkan sağlanacak olduğu, ihracat yükü taşıyanların kendi izinli gönderici tesislerinden veya transit beyanında rejim hak sahibi olarak yer alan kimselerin yetkilendirilmiş izinli gönderici tesislerinden çıkış yaparak doğrudan sınır gümrük idaresine hareket etmelerinin mümkün olacağı aktarıldı.

Yazıda son olarak, yukarıda değinilen hususlar çerçevesinde,
– Gümrük Yönetmeliği’nin 229 uncu maddesinde değişiklik ve aynı yönetmeliğe 238/A ve Geçici madde eklenmesini,

– Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’ne Geçici madde eklenmesini, öngören mevzuat taslakları ile

– Yönetmelik değişikliklerine bağlı olarak hazırlanan “İzinli Gönderici Yetkisi” tebliğ taslağı ve eklerinin,

iletildiği ve değerlendirmelerin 30.07.2021 tarihi mesai bitimine kadar bildirilmesi gerektiği belirtildi.

İlgili yazı için tıklayınız.

İlgili “i̇zi̇nli̇ gönderi̇ci̇ yetki̇si̇ başvuru formu” için tıklayınız.

İlgili “i̇zi̇nli̇ gönderi̇ci̇ yetki̇si̇ yeri̇nde i̇nceleme ve değerlendi̇rme formu” için tıklayınız.

İlgili “i̇zi̇nli̇ gönderi̇ci̇ yetki̇ numarası” için tıklayınız.

İlgili “i̇zi̇nli̇ gönderi̇ci̇ tesi̇si̇ ön başvuru formu” için tıklayınız.

İlgili “muvafakatname” için tıklayınız.

İlgili “taahhütname” için tıklayınız.

İlgili “yemi̇nli̇ mali̇ müşavi̇r raporu” için tıklayınız.

İlgili “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” için tıklayınız.

İlgili “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” için tıklayınız.

İlgili “Tebliğ Taslağı” için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button