0

İzinli Gönderici Araç Mühür Ücretlerinin Tahsilatı

Gümrükler Genel Müdürlüğünden Uluslararası Nakliyeciler Derneğine iletilen yazıda;

İzinli gönderici araç mühür ücretlerinin tahsilatı konusunda yeni düzenlemeleri içeren durum aşağıdaki gibi;
TAREKS ücreti, Gümrük Beyannamesi/e-Beyanname/e-KTF/Belge/Mühür ücretleri ile Bağlayıcı Tarife Bilgisi ve ikinci tahlil ücretleri için yükümlüler tarafından https://dst.ticaret.gov.tr üzerinden tahakkuk oluşturulacak ve bu tahakkuk numarasıyla,

Bağlayıcı Tarife Bilgisi dışında kalan normal laboratuvar tahlil ücretlerinde ise ilgili muayene memuru tarafından LARA sistemi üzerinden tahakkuk oluşturulacak ve yükümlülerce ister bu tahakkuk numarasıyla isterlerse de beyanname numarasıyla,
bahse konu ücretleri 3 kamu bankasında bulunan kurum ödemeleri/kamu tahsilatları v.b. adlar altında yer alan “TASİŞ-Döner Sermaye Tahsilat” kurumsal tahsilat hesabına yatırılabilecek.

Konuyla ilgili duyurular Bakanlığa /Genel Müdürlüğüne kurumsal web sayfasında yer almakta olup, mezkur dökümanlara https://dst.ticaret.gov.tr adresinden de ulaşılması mümkün bulunmakta olup konunun uygun vasıtalarla ilgililere/personele duyurulması gerekmekte olduğu bildirildi.

Related Posts

Call Now Button