0

İthali Yapılan Cep Telefonlarının İhracı

Yazıda, ithalat 2021-20 Tebliğinde; “IMEI numarasına haiz eşyanın serbest dolaşıma giriş öncesinde IMEI numarasının uygunluk kontrolü için Tek Pencere Sistemi üzerinden beyan sahibi tarafından BTK’ye başvurulur. BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrolün olumlu sonuçlanması halinde uygunluk yazısı verilir. Beyan sahibi eşyaya ait IMEI numarasını Gümrük Beyan Sistemine girer. Uygunluk yazısı gümrük idaresince de aranır.” Denildiği iletildi.

Üyelerden gelen taleplerde belirtilen yöntemle ithali yapılan cep telefonlarının ihracında sorun yaşandığı ve gümrük idarelerinin ithalatı yapan firmanın ihracatını yapmasını şart koştuğu belirtildi.

Sistem üzerinden ve belgelerin kontrolünden tüm belgelerine uygun ithali yapılan cep telefonlarının ihracında yaşanan söz konusu durumun çözümü için, ithalatı yapan firma dışında diğer bir firmanın ihracını yapmasında herhangi bir sorun olamayacağı düşüncesiyle, bir başka firma tarafından ihracatın yapılmasının sağlanması konusunun değerlendirilmesi talep edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, İGMD muhatap yayımlanan yazıda, 18 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ’in (İHRACAT: 2019/5) “İhracat İşlemleri” başlıklı 4 üncü maddesinde;

“(l) IMEI numarasını haiz eşyanın ihracatı öncesinde, IMEI numarasının uygunluk kontrolü için Tek Pencere Sistemi üzerinden beyan sahibi tarafından BTK’ya başvurulur. BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrolün olumlu sonuçlanması halinde, uygunluk yazısı verilir. Beyan edilen eşyaya ait IMEI numarası gümrük beyan sistemine girilir, beyannamenin tescilinde uygunluk yazısı gümrük idaresince aranır. IMEI numarasını haiz eşyanm ihracatında bu Tebliğ hükümlerine uygun işlem yapmaktan ihracatçı sorumludur. IMEI numarasının beyan edilmemesi halinde, cep telefonu haricindeki eşyanın IMEI numarası içerip içermediğine dair gümrük idaresince ayrıca bir araştırma yapılmaz.

(2) Birinci fıkra kapsamında belirtilen uygunluk yazısı, beyan edilen IMEI bilgilerine göre GSMA verileri esas alınarak cihazlara ait IMEI numaralarının marka ve model bilgileriyle tutarlılığı ile kayıp, çalıntı, IMEI bilgisi değiştirilmiş olma durumu ve Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğu kontrol edilerek düzenlenir.” denildiği iletildi.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’in “Bertaraf edilen veya ihraç edilen cihazlar başlıklı 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında ” İhracat maksadıyla IMEI numaralarının beyaz listeden çıkarılması talebi, ilgili cihazın ithalatçısı/imalatçısı tarafından yapılır.” Hükmünün amir olduğu belirtildi.

Related Posts

Call Now Button