0

İthalatta Tarife Kontenjanı Kullanımı İçin Gerekli Muafiyet Kodları

Yazıda, 20.08.2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7)” uyarınca ekli listede yer alan GTİP’ler kapsamı eşyaya ilişkin tarife kontenjanı dağıtımı “Beyanname Sırasına Göre Dağıtım Yöntemi” (BSGTY) kullanılarak yapılacak olduğu anımsatıldı.

Bu kapsamda Tebliğ ile ilgili gerekli teknik düzenlemelerin 27.08.2021 tarihinde devreye alındığı ve söz konusu kontenjandan faydalanabilmek için ilgili muafiyet kodu olarak ”TFKTJ” ve ”BSGTY ‘I kodlarının birlikte kullanılması gerektiği belirtildi.

Yazıda son olarak, 2021/7 sayılı Tebliğ kapsamında yapılacak işlemlerde yukarıda bahse konu hususlara riayet edilerek işlem yapılması gerektiği bildirildi.

İlgili “Tarife Kontenjanı Kapsamı Eşya Listesi” için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat