0

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Tebliğ ile 7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) “Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya” ve “Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşya” tanımı altında sınıflandırılan ürünün ithalatında korunma önlemi uygulanması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Ön İnceleme
Söz konusu başvuruya istinaden yapılan ön inceleme esnasında; ithalatın son dönemde artış gösterdiği ve yerli üreticinin bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit edildiğinden bahsediliyor.

Karar
İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu; başvuru konusu ürünün ithalatında İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildiği belirtiliyor.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button