0

İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 6729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. Karar ile İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda değişiklik yapıldı.

Yapılan değişikle Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine geçildikten sonra söz konusu kararda ek yönetim sistemine göre belirtilen yetki ve unvanlar düzeltildi.

Ayrıca karar ile İthalat Korunma Önlemleri Değerlendirme Kurulunun yapısında bazı değişiklikler yapıldı. Kurul oluşturulurken kurulda bulunan, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği yeni oluşturulacak kurulda yer almayacak. Yeni oluşturulacak kurul şu şekilde olacak;

Kurul: İthalat Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Sanayi ve Teknoloji Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yanı sıra, Bakanlığın Gümrükler, İhracat, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüklerinin yetkili birer temsilcisi ile Genel Müdürlüğün ilgili Daire Başkanından oluşur. Kurul Başkanın Konunun niteliğine göre danışma mahiyetinde ilgili uzmanları Kurul toplantılarına çağırabilir.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button