0

İthalat Bedeli Ödemesinde Vade Uygulaması

Cezayir, bazı malların ithalat bedeli ödemelerinde 45 günlük vade uyguladığını bildirdi.

Cezayir 2021 Bütçe Kanunu’nun 118inci maddesi ile aşağıdaki hükümün ortaya çıkarıldığı belirtildi.

‘Stratejik ürünler, kitlesel tüketim için olan gıda ürünleri, ulusal ekonomi için acil nitelikteki ürünler ve Devlet veya Kamu İktisadi Teşekkülleri tarafından ithal edilen ürünler haricinde, herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın yeniden satışa sunulmak üzere ithal edilen ürünlerin ithalat bedelleri; ürünlerin sevkiyat tarihinden itibaren, 45 günlük vade öngören bir ödeme yöntemi ile ödenir.

Maliye Bakanlığı gerek olması halinde, bu maddenin uygulanması ile ilgili tereddütleri giderir.’
Kanun maddesine ilişkin uygulamaya genelgesi henüz yayımlanmamış olmakla birlikte, bu malların ithalat bedeli ödemelerinde Cezayir bankaları tarafından 45 günlük vadeye gidilmeye başlandığı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button