0

İstanbul Sanayi Odası PMI Raporlarını Açıkladı

Rapora göre, ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Martta 52,6’ya yükselerek sektörün performansında güçlü bir iyileşmeye işaret ettiği belirtildi. Böylece faaliyet koşullarının üst üste 10. ay güçlenmiş olduğu bildirildi. Toplam yeni siparişlerin, bir önceki ay kaydettiği yavaşlamanın ardından martta yükselerek yeniden büyüme bölgesine döndüğü kaydedildi.

Rapora göre; takip edilen 10 sektörün çoğunluğunda üretim artışı kaydedilirken, üretimdeki en hızlı genişleme ana metaller sektöründe oldu. Yeni siparişlerde sadece üç sektör büyüme kaydedildi. Ağaç ve kâğıt ürünleri ile giyim ve deri ürünleri hariç tüm sektörler ek personel aldı. Tedarik zincirlerindeki aksamalar, tüm sektörlerin ortak sıkıntısı olmayı sürdürdü. Hammaddelere erişimdeki zorluklar ve TL’deki zayıflık, enflasyonist baskıların yükselmesinde etkili oldu. Sektörlerin tamamı girdi maliyetlerinde güçlü artış bildirdi.

Toplam yeni siparişler, bir önceki ay kaydettiği yavaşlamanın ardından martta yükselerek yeniden büyüme bölgesine geri döndü. Bu durum talepte iyileşme sinyalleri olduğu şeklinde yorumlandı. Yeni ihracat siparişleri ise üst üste üçüncü ay artış gösterdi ve toplam yeni siparişlere göre daha hızlı büyüdü. Yeni siparişlerdeki yükseliş ve yeni üretim hatlarının eklenmesi, üretimin üst üste üçüncü ay büyüme kaydetmesinde rol oynadı. Büyüme hızı hafif artış gösterirken hammadde arzındaki sıkıntıların üretimde daha yüksek oranlı bir artışa engel olduğu belirtildi.

Bunun yanı sıra tedarikçilerin teslimat sürelerinde devam eden keskin artışın, arz tarafında yaşanan zorluklara işaret ettiği kaydedildi. Küresel yük taşımacılığındaki sıkıntılar hammadde arzındaki yetersizlikleri daha belirgin hale getirdiği, böylece teslimat sürelerinin şubata göre daha yüksek oranda arttığı ifade edildi.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Türk imalat sektörü, karşılaştığı bazı önemli zorluklara rağmen mart ayında yeni siparişlerinin büyüme bölgesine dönmesini sağlayabildi ve hem üretimi hem de istihdamı artırmaya devam etti. Son zamanlarda giderek daha bilinir hale gelen hammadde temin zorlukları, tedarikçilerin teslimat sürelerini, stokları ve girdi maliyetlerini etkilerken üretimdeki büyümeyi de sınırladı. Türk lirasındaki değer kaybı ise enflasyonist baskıları şiddetlendirdi. Firmalar, sektördeki büyümenin hız kazanmaya başlayabilmesi için karşı karşıya oldukları bu zorluklardan bazılarının önümüzdeki aylarda hafiflemesini umuyor olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Sektörlerin çoğu üretim artışı kaydetti
İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI mart verilerine göre sektörlerin çoğunluğunda üretim artışı kaydedilmekle birlikte yeni sipariş hacimleri genel olarak durağan seyretti ve firmalar malzeme temininde zorluklarla karşılaşmaya devam etti. Bu arada, enflasyonun yeniden hız kazandığına yönelik sinyaller gözlendi.

Takip edilen 10 sektörün altısı martta üretim artışı sağlarken, bu gelişme sadece dört sektörün genişleme kaydettiği şubat ayına göre iyileşme anlamına geldi. Yılın ilk iki ayında olduğu gibi martta da üretimdeki en hızlı genişleme ana metaller sektöründe gerçekleşti. Ayrıca, gıda ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörlerinin büyüme bölgesine geri dönmesi de dikkat çekti. Daha zayıf bir görünümün izlendiği yeni siparişler tarafında ise sadece üç sektör büyüme kaydetti.

Giyim ve deri ürünleri sektöründe yeni siparişler bir yılı aşkın süredir ilk kez arttı ve bu artışın güçlü olmasında yeni ihracat siparişlerindeki hızlı yükseliş belirleyici oldu. İstihdam, son ankette de en olumlu gelişmelerin yaşandığı alan olmayı sürdürdü. İkisi hariç tüm sektörler martta ek personel alımına gitti. Ağaç ve kağıt ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörleri bu durumun istisnası oldu. İstihdamdaki en yüksek oranlı artış elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe kaydedildi. Tedarik zincirlerindeki aksamalar, tüm sektörlerin ortak sıkıntısı olmaya devam etti. Teslimatlardaki en belirgin gecikmeler ana metal sanayi ile makine ve metal ürünleri sektörlerinde kaydedildi. Hammaddelere erişimdeki zorluklar ve Türk lirasındaki zayıflık, enflasyonist baskıların yükselmesinde etkili oldu. Martta 10 sektörün tamamı girdi maliyetlerinde güçlü artışlar bildirirken sektörlerin büyük bir bölümünde enflasyon şubata göre yüksek oranda gerçekleşti. Hammadde konusunda yaşanan sıkıntılar, stokları da etkiledi. On sektörün tamamında nihai ürün stokları azalırken girdi stokları sadece iki sektörde artış kaydetti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye PMI İmalat Sanayi verileri için tıklayınız.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI verileri için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button