0

İşletme Değerlendirme Raporu Nedir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işletmelerin mevcut durumlarını, sektörün gelişimini, sektör içerisindeki konumlarını görebilmeleri ve alacakları kararlara yardımcı olması amacı ile bir rapor yayımlıyor.
Mevcut rapor, 2015-2019 yıllarına ait idari kayıtlar esas alınarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı. “İşletme Değerlendirme Raporu”na (İDR) e-devlet üzerinden işletmelerin erişimine ücretsiz olarak sunuldu.

İşletme Değerlendirme Raporu “İşletme Künye Bilgileri”, “Genel Sıralama”, “İnsan Kaynakları”, “Ar-Ge, Yenilik, Markalaşma”, “Verimlilik”, “İhracat” ve “Finansman” olmak üzere yedi bölümden oluşmakta. Söz konusu rapor Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan işletmelere ait kayıtlar doğrultusunda hazırlanıyor.

İşletme Değerlendirme Raporu; işletmelerin mevcut durumuna yönelik son 5 yıllık işletme performansı, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1’e göre NACE Rev 2-6’lı kırılımda sektör ortalamaları, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1’e göre net satışlar, aktif büyüklük ve çalışan sayısı kriterlerin de sıralama, ihracat yapan ve yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgiye ve işletmenin kendisini ifade edebileceği ve iş ilişkilerinde kullanabilecekleri analizlerin yer aldığı temel bir doküman niteliğinde.

Örnek rapora ulaşmak için tıklayınız.

Örnek İngilizce rapora ulaşmak için tıklayınız.

Rapor hakkında detaylı bilgi (Metaveri) almak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button