0

İran’da Serbest ve Özel Ekonomi Bölgelerine İlişkin Bazı Düzenlemelere Gidildi

İran Gümrüğü Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemal Arvangi, İran Gümrüğünün Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Kurulu Sekretaryasıyla yaptığı ortak toplantı sonucunda Serbest Bölgeler ve Özel Ekonomik Bölgelere mal ithalatı ve anılan Bölgeler arasında mal transiti için sipariş kaydı zorunluluğunun kaldırıldığını ve anılan işlem yerine sadece Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Kurulu Sekretaryası tarafından malların istatistiki kaydının tutulması uygulamasına geçileceğini belirtti.

Arvangi, bu bölgelerde sipariş kaydı uygulamasının daha önceden de mecburi olmadığını fakat son dönemde döviz politikaları sebebiyle mecburi tutulmuş olduğunu aktardı.

Yolcu Beraberi Getirilmesine İzin Verilen Malların Sayısında Artış
Anılan toplantı neticesinde yolcu beraberinde getirilmesine izinli malların sayısını artırılması hususunun da gündemde olduğunu bildirdi.

Araç İthalatı Şartları
Arvangi, Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Kurulu Sekretaryası ve Trafik Polisi arasında yapılan anlaşma neticesinde Amerikan ve lüks araçlar hariç yabancı araçların ithalatı ve transitinin de serbest olacağını belirtti.

İthal Edilen Hammaddelerden Alınan İthalat Vergilerinin İadesi
Serbest ve Özel Ekonomik Bölgelerde bulunan üretim birimleri tarafından yabancı hammaddelere ilişkin ödenen ithalat vergileri, ihracattan sonra ilgili mevzuata göre iade edilecektir.

Döviz Düzenlemeleri
Arvangi, Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Kurulu Sekretaryası, İran Merkez Bankası ve İran Gümrüğü arasında yapılan anlaşmaya göre Serbest ve Özel Ekonomik Bölgelere ithal edilen malların döviz tasfiye işlemlerindeki sorunları çözmek için Özel Bölgelerde ve İran Gümrüğünde bulunan İcra Gümrükleri İdarelerinin, ithal edilen malların değerlerinin tespitinde iş birliği yapacaklarına dair karar alındığını iletti.

Arvangi, Özel Ekonomik Bölgelere mal ithalatına dair makbuz bilgilerinin bölgedeki ilgili kurum tarafından İran Gümrüğü Sistemine girilmesi ya da bölgenin özel sistemi üzerinden bildirilmesine karar verildiğini ifade etti.

Arvangi, son olarak anılan anlaşmanın düzenli olarak uygulanması ve muhtemel sorunların kaldırılması için Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Kurulu Sekretaryası ve İran Gümrüğü Teknik İşler biriminden birer temsilcinin konuları takip edeceklerini açıkladı.

Related Posts

Call Now Button