0

İran Yaptırımları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) “İran Yaptırımları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular” hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda; Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atıfla, Tahran Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazı çerçevesinde İran yaptırımları hakkında sıkça sorulan sorular ele alındı.

ABD tarafından 2020 yılı başında 13902 sayılı Başkanlık Yürütme Emri ile ABD tarafından İran’a yönelik yaptırımlar uygulanmaya başlandı. 10 Ocak 2020 tarihli 13902 sayılı Başkanlık Kararnamesi ile önceki sektörlere ek olarak İran’ın tekstil, madencilik, inşaat sektörleri ve imalat faaliyetleri içerecek şekilde genişletildiği, 08/10/2020 tarihinde ise adı geçen başkanlık Kararnamesinde sayılan sektörlere İran finans sektörünün de dahil edilerek, İran’daki 18 bankanın ikincil yaptırımlar açısından SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) listesine alındı.

Yaptırımların açıklanmasının ardından ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi tarafından yaptırımların nasıl yorumlanacağına ilişkin 07/12/2020 tarihinde Sıkça Sorulan Sorular (SSS) Kılavuzlarını yayınlandı.

SSS’lerin incelenmesinden insani ticaret olarak değerlendirilen İran’daki ilaç, tıbbi cihaz, medikal bakım, hijyen ve temizlik ürünleri, sabun, el temizleyicileri, solunum cihazı, vantilatör, iş güvenliği ekipmanı, kadın pedi, çocuk bezi, bebek ve çocuk bakım ürünlerinin yalnızca İran’da kullanılacak olacağı, ihraç edilmemesi (İran’a döviz kazandırmaması) kaydıyla İran’da üretiminin veya İran’la ticaretinin (SDN Listesi kısıtı hariç) yaptırımlardan istisna tutulacak.

İran finansal sistemine uygulanan yaptırımlardan istisna kapsamında olduğu anlaşılan konular ise;

– Gerçek ve tüzel kişilerin İran yargı organlarında yargılanmaları ile mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri, bilirkişi ücretleri,
– İran’a veya İran’dan yapılacak her türlü seyahate ilişkin kara, hava ve denizyolu seyahat ve nakliye ücretleri,
– İran’da ikamet edenlerin İran dışından her türlü sağlık hizmeti almasına yönelik ödemeler,
– İran’da ikamet edenlerin İran dışında aldıkları akademik eğitimlere ilişkin ödemeler,

Tahran Ticaret Müşavirliği tarafından konuya ilişkin hazırlanan bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button