0

İran Menşeli Seramikler Yurtdışına Sevkiyatta Türk Ürünü Olarak Gösteriliyor

Yazıda, Ticaret Bakanlığına intikal eden olaylardan, İran’dan gelen seramik ürünlerinin üzerindeki kutuların değiştirilerek Suriye ve Avrupa’ya Türk ürünleriymiş gibi ihraç edildiği yönünde duyumlar alındığı iletildi.

Yazıda devamla, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının “Gerek üzerlerinde, gerek iç ve dış ambalajlarında üretildiği ülkeden başka bir ülke ürünü olduğunu gösteren veya böyle bir izlenim uyandıran isim ya da simgeler taşıyan eşyanın Türkiye’ye ithaline izin verilmez. Bu gibi eşyanın Türkiye’den transit geçişine veya antrepo ve benzeri yerlere konulmasına ya da yeniden ihracına Müsteşarlıkça izin verilebilir.” hükmünün amir olduğu belirtildi.

Bu çerçevede, İran’dan gelen bu kapsamdaki seramik cinsi eşyanın Suriye ve Avrupa ülkelerine sevkinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 56 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button