0

İngiltere STA Kapsamında Menşe Beyanı Teminatları İadesi

Yazıda, AGMD’nin 20.04.2021 tarih ve 567 sayılı yazısında, 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı İthalat Rejim Kararı ile 19/4/2021 tarihli ve 3838 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararlar doğrultusunda 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında menşeli olarak gelen ve tercihli menşe statüsünü gösteren menşe beyanı ibraz edilip teminata bağlanan işlemler için teminatların ne zaman iade edileceğinin sorulduğu anımsatıldı.

AGMD’nin yazısında bahsi geçen 3837 ile 3838 sayılı Kararlar ile İngiltere ile STA kapsamında gerçekleştirilen ithalat işlemi söz konusu eşyaya Avrupa Birliğine uygulanan gümrük vergisi/toplu konut fonu/ilave gümrük vergisi oranlarının uygulanacağı, alınan teminatlar hakkında gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı ifade edildi.

Yazının devamında, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 30.12.2020 tarih ve 60221855 sayılı yazısı ile 1 Ocak 2021 tarihi ile anılan anlaşmanın menşe kurallarına dair hazırlanan Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarih arasında Türkiye-İngiltere STA çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen ithalat işlemleri için geçerli bir menşe beyanı ibraz edilir ise diğer ülkelere uygulanan kanuni vergi oranı üzerinden teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmesi, yayımlanmasının ardından bu tür işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygun ise teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem tesis edilmesi yönünde tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinin talimatlandırıldığı belirtildi.

Bu itibarla, anılan Kararlarda da atıfta bulunulan gümrük mevzuatına karşılık gelen ve 1 Ocak-13 Nisan 2021 dönemi ile 14 Nisan 2021 tarihi sonrası için ayrı ayrı yayımlanacak menşe yönetmeliklerinin ardından söz konusu teminatların talep üzerine ilgili gümrük idarelerince ilgili mevzuat kapsamında iade edileceği bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button