0

İngiltere Çevre Yasası Çalışmalarına Başladı

İngiltere hükümeti, 5 temel ilkeyi özetleyen yeni Çevre Yasası’na ilişkin çalışmaları başlattı. Bu kapsamda, açıklanan yeni planlarla çevrenin korunmasının gelecekteki politikanın merkezine konulması hedefleniyor.

Çevre Bakanı George Eustice, “Çevreyi hükümetin çalışmalarının tasarımına, geliştirilmesine ve sunumuna dahil etmek istiyoruz. Çevre ilkelerimiz esastır ve bu ilkeler Whitehall’daki Bakanların sadece çevreyi korumakla kalmayıp aynı zamanda sorunları kaynağında ele almalarını sağlayacak. Bu, çevreyi gelecek nesillere daha iyi bir durumda bırakma taahhüdümüzü yerine getirecek.” ifadesinde bulundu.

Bu yasal olarak bağlayıcı beyan, hükümeti daha çevreci bir yapıya kavuşturmayı taahhüt eden ve aşağıda detayları yer alan beş çevre ilkesini ortaya koyuyor:
Entegrasyon ilkesi, politika yapıcıların çevreyi korumayı diğer politika alanlarına yerleştirmek için fırsatlar aramaları gerektiğini belirtiyor.

Önleme ilkesi, hükümet politikasının zararı önlemeyi, azaltmayı veya hafifletmeyi amaçlaması gerektiği anlamına geliyor.

Kirleten öder ilkesi, kirliliğe veya çevreye zarar verenlerin hafifletme veya tazminattan sorumlu olması gerektiğini ifade ediyor.

Kaynakta düzeltme ilkesi, çevreye verilen zararın önlenememesi durumunda, kaynağında müdahale edilmesi gerektiği anlamına geliyor.

Önlem ilkesi, ciddi veya geri döndürülemez çevresel hasar tehditlerinin olduğu durumlarda, çevresel bozulmayı önlemek ve uygun maliyetli önlemleri ertelemek için bilimsel kesinlik eksikliğinin bir neden olarak kullanılmayacağını belirtiyor.

Politika beyanının, Bakanları, inovasyonu ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklerken çevresel zararı önleme fırsatlarına yönlendirmesi bekleniyor.

Related Posts

Call Now Button