0

İkmal Bildirim Formları İçin Ücret Talep Edilemez!

İMEAK Deniz Ticaret Odası “İkmal Bildirim Formları Ve Acente Ücretlendirmeleri” hakkında bir yazı yayımlandı.

Yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 04.11.2020 tarih ve 60192 sayılı yazısına atıfla; Gemilere yakıt ve yağ ikmali yapılmadan önce doldurulan ikmal bildirim formları ile izin alınırken, gemi acenteleri tarafından armatörlerden ve yakıt firmalarından çok yüksek paralar istendiği ve bu durumdan dolayı özellikle yabancı armatörlerin Türkiye’den yakıt almaktan vazgeçtiği belirtilerek bu konuya çözüm getirilmesinin talep edildiği bildirildi.

Denizde yakıt, yağ ve su ikmal operasyonları ilgili olarak 02.10.2013 tarih ve 2013/210 sayılı Denizde Yağ Yakıt ve Su İkmal Operasyonları Uygulama Talimatı kapsamında işlemlerin yürütüldüğü belirtildi.

02.10.2013 tarih ve 2013/210 sayılı uygulama talimatı kapsamında doldurulan ikmal bildirim formlarının; yakıt, yağ ve su ikmalleri kıyı tesisinde yapıldığında kıyı tesisi ve ilgili Liman Başkanlığı tarafından onaylanması işleminin, 31.10.2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Limanlar Yönetmeliği” zorunlu emniyetli operasyon gerekli kapsamında yapılan uygulama olduğu, dolayısıyla ile gemi acenteleri hizmet verdiği geminin ve geminin bulunduğu deniz alanının emniyeti amacıyla yapılan bildirim formlarından ayrıca bir ücret talep etmesi söz konusu olmadığı bildirildi.

Yazıda sonuç olarak; 05.02.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Gemi Acenteleri Yönetmeliği” kapsamında söz konusu formlar için ücret alınmaması hususunda ilgililerin uyarılması ile uygulamaya ilişkin şikayetlerin acente ismi belirterek yapılması durumunda detaylı incelemenin yapılacağı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button