0

İhtisas Gümrüğü Uygulamasında Menşe Şahadetnamesinin Aranılmaması

Gümrük Müşavirleri Derneği Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne “İhtisas Gümrüğü Uygulamasında Menşe Şahadetnamesinin Aranılmaması” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; bazı eşyaların ihtisas gümrüğüne tabi tutulmasına ilişkin çeşitli tarihlerde yayımlanan tebliğlere göre, Avrupa Birliği menşeli olan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin, geldiği gümrük müdürlüklerinden yapılabileceği anımsatıldı. Bazı gümrük idarelerinde, ibraz edilen fatura ve menşe ülke beyanımıza itibar edilmeyerek Avrupa Birliği menşeli eşya için ayrıca menşe şahadetnamesi istenildiği belirtildi.

Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç maddesine göre, AB ülkelerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen Ticaret Politikası Önlemi uygulanmayan eşyalar için menşe şahadetnamesi aranmaması gerektiği ifade edildi.

Kanıta ve delile dayanmayan durumlarda da şüphe hali gerekçe gösterilerek Ticaret Politikası önlemine tabi olmayan, ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşyalardan menşe şahadetnamesi istenebildiği belirtildi. Bu belgenin düzenlenmesinin ise, Covid 19 virüsü sebebiyle, Ticaret Odalarının tam zamanlı ve tam kadrolu çalışmamasından kaynaklı hem zaman kaybına hem de oldukça yüksek maliyetlerin oluşmasına sebebiyet verdiği bildirildi.

A.TR dolaşım belgesi ile gelen ticaret politikası önlemlerine tabi olmayan AB menşeli eşyadan İhtisas gümrüğü uygulamasına tabi olanlar için ayrıca menşe şahadetnamesi aranılmaması istendi.

Related Posts

Call Now Button