0

İhracı Kayda Bağlı Pirinç İçin Başvuru Tarihleri Belli Oldu

Yazıda, 28/09/2018 tarihli ve 30549 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, 1006 GTİP kodu altında yer alan pirincin söz konusu Tebliğ’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklendiği hatırlatıldı. Ayrıca pirinç ihracatının kayda alınması için Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği yetkilendirilirken, izin makamı olarak da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirildiği anımsatıldı.

Konuyla ilgili, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla, Kasım ayı sonuna kadar TMO Genel Müdürlüğünce başka kırık pirinç ihracat başvurusu değerlendirmeye alınmayacağı belirtilerek, OAİB Genel Sekreterliğine başvuru yapılmaması gerektiği ifade edildi.

Yazıda son olarak, Aralık ayından itibaren, firmaların kırık pirinç ihracat başvurularının her ayın 7’si saat 12.00’ye kadar (resmî tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) OAİB Genel Sekreterliğince alınacağı vurgulandı. TMO tarafından o ay için uygun görülecek başvuruların toplu olarak ve tek seferde bildirileceği aktarıldı.

Related Posts

Call Now Button