0

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/7) yer aldı.

Tebliğ ile İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde Değişiklik yapıldı.

Buna göre;
söz konusu listenin 19 sırası;
19- Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90) ve Klinker (2523.10.00.00.00)
olarak değiştirildi.

Listeye bazı eklemeler yapıldı. Eklemeler şu şekilde;

49- Diamonyum hidrojenortofosfat-DAP (GTİP: 3105.30.00.00.00)

50- Azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içermeyenler, azot =>%10 içerisinde yer alan yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler (GTİP: 3105.59.00.00.11)

51- Azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler; nitrogen >%10 içerisinde yer alan yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler (GTİP: 3105.20.10.00.00)

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button