0

İhracat Yönelik Devlet Desteklerine İlaveler Yapıldı

30.01.2021 Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede 3463 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı yer aldı.

Karar ile Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Kararı yürürlüğe konuldu.

Karar, Türkiye’nin katma değeri yüksek ihracatının sürdürülebilir şekilde arttırılması amacıyla işbirliği kuruluşlarının ve Bakanlık tarafından hedef olarak belirlenen sektörlerde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin Bakanlık tarafından hedef olarak tespit edilen ülkelerde tanıtım ve pazarlamaya ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasını kapsıyor.

İlave Desteklerin Kapsamı şu şekilde;

Yurt dışı fuar desteği, Bakanlık tarafından verilen yurt dışı fuar destekleri kapsamında, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden katılımcının hedef sektörlerde iştigal etmesi halinde desteğe esas tutar metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %75’ini geçemeyecek.

Yurtdışı birim, marka ve tanıtım desteği, Bakanlık tarafından verilen yurt dışı birim, marka ve tanıtım destekleri kapsamında sınai ve ticari veya ticari şirketler tarafından yurt dışında mal ticareti yapmak amacıyla açılan birimlere ilişkin kira giderleri ile yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve marka tescil giderlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelere hedef sektörlerde olması durumunda, destek oranı 15 puan arttırılacak.

TİM ve/veya TOBB, TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket, TİM ve/veya TOBB ya da TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket ile diğer işbirliği kuruluşu/kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirketler tarafından Bakanlıkça destek kapsamında alınan projeler çerçevesinde kurulan Türkiye Ticaret merkezlerine ilişkin destek oranı Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelere hedef sektörlerde olması durumunda 20 puan arttırılacak.

Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality desteği, Bakanlı tarafından, Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality desteği kapsamında alınan firmaların desteğe konu ödeme belgesi tarihinin ve/veya faaliyetin gerçekleştiği tarihin mezkur program kapsamına girdiği tarihinden daha önce olması halinde, firmalar marka/TURQUALITY destek programı kapsamında ilgili kaleme ilişkin sağlanan desteklerden faydalanmamak kaydıyla diğer ihracata yönelik devlet yardımlarından yararlandırılabilecek.

Yurtdışı birim kira desteği, 02.12.2016 tarihinden önce açılan yurtdışı birimlerin kira harcamalarına ilişkin destek oranı sınai ve ticari şirketler için %60, ticari şirketler için %50 olarak uygulanacak.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button