0

İhracat ve İthalatta En Çok Deniz Yolu Taşımacılığı ve Mal Mukabili Ödeme Tercih Edildi

2021 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat 9 milyar 765 milyon dolarla “Deniz Yolu” ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” (4 milyar 899 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (1 milyar 169 milyon dolar) izledi.

GTS’ye göre 2021 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen ithalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat 10 milyar 809 milyon dolarla “Deniz Yolu” ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” ulaşımı (3 milyar 870 milyon dolar) ve “Hava Yolu” (2 milyar 512 milyon dolar) izledi.

GTS Kapsamında Ödeme Şekillerine Göre İhracat ve İthalat
2021 yılı Şubat ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat 10 milyar 232 milyon dolarla “Mal Mukabili Ödeme” ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (2 milyar 242 milyon dolar) ve “Vesaik Mukabili Ödeme” (1 milyar 735 milyon dolar) takip etti.

2021 yılı Şubat ayında ithalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat 10 milyar 408 milyon dolarla “Mal Mukabili Ödeme” ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (5 milyar 540 milyon dolar) ve “Vadeli Akreditif” (1 milyar 102 milyon dolar) takip etti.

Related Posts

Call Now Button