0

İGMD’den Gümrük Çalışanlarına Aşılamada Öncelik Talebi

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneklerinin (İGMD) yazısında; Gümrük Müşavirleri Derneklerinin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 563 ve 564 üncü maddesi hükümlerine istinaden görev yapmak ve mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, Gümrük Müşavirliğinin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, mesleki disiplini, saygınlığı ve ahlakı korumak maksadıyla kurulmuş bir mesleki teşekkül olduğu ifade edildi.

Dış ticaret işlemlerinin yüzde 90’ından fazlasının Gümrük Müşavirleri eliyle yürütülüyor olmasının, dış ticaret işlemlerinde meslek örgütü üyesi olan Gümrük Müşavirlerinin rolünü ve önemini açık şekilde ortaya koyduğu belirtilerek, Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve gümrükleme hizmeti veren şirketlerde çalışanlar olarak özellikle zamana karşı yarışılan ve Türkiye açısından önem arz eden döviz kazandırıcı en önemli kalemlerden olan ve kuşkusuz birinci sırada gelen ihracat işlemlerinin aksamadan yapılabilmesi için pandemi ortamında çalışmaya devam edilmesi gerektiği aktarıldı.

Sınır gümrükleri başta olmak üzere Türkiye’de özellikle Marmara Bölgesi gibi nüfusun en kalabalık olduğu ve en çok ihracatın yapıldığı faaliyet bölgesinde gece gündüz, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günler ve hafta sonları da dahil olmak üzere tüm meslektaşlarının bir yılı aşkın süredir hiç aralık vermeden çalışmakta olduğu kaydedildi.

Yazının devamında, ihracat ve ithalat işlemleri başta olmak üzere Gümrük işlemleri ifa edilirken dış ticaret firmaları adına başta gümrük idareleri olmak üzere, Tarım ve Gıda İl Müdürlükleri, Sağlık İl Müdürlükleri, Veterinerlik İl Müdürlükleri, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri, TSE, Ticaret ve Sanayi Odaları, Bankalar, İhracatçı Birlikleri gibi, eşyaların özelliğine göre birçok kişi ve kurumla kaçınılmaz şekilde işbirliği yapmak ve yüz yüze çalışmak zorunluluğu bulunduğu belirtildi. Ayrıca havalimanları başta olmak üzere acil gelen kargolar nedeniyle ithali biran önce tamamlanması gereken; sağlık ekipmanları ve aksam parçaları ile eldiven, kan plazması, canlı hayvanlar, bozulabilecek gıdalar gibi pek çok ürünün işlemlerinin yetiştirilmesi gerektiği durumlarda yurt dışından gelen sürücü, nakliye firması çalışanları ve benzeri yerlerdeki kişilerle evrak alış verişi yapılması gerektiğinin altı çizildi. Üyeler ile şirket çalışanlarının bu hizmetleri yerine getirirken sosyal mesafe, Maske ve Hijyen kurallarına uygun olarak çalışmaya azami dikkat ve özeni göstermelerine rağmen bu pandemi döneminde pek çok meslek mensubunun hayatını kaybettiği ve pek çoğu da Covid-19 nedeniyle hastanelerde veya evlerinde tedavi olmak zorunda kaldığına işaret edildi. Ailelerine bulaştırma riskleri nedeniyle ve pek çok farklı kişi ve kuruluşla muhatap olunması nedeniyle meslektaşlarının diğer meslek dallarına göre daha çok risk altında olduğu ve Koronavirüs bulaş riskinin fazla olduğunun hem üyelerden alınan geri bildirimler neticesinde anlaşıldığı hem de meslek örgütünün yönetim kurulu üyelerinin dahi bu hastalığa yakalandığı bildirildi.

Ulusal Güvenlik ve Toplumsal Devamlılığın sağlanması zorunluluğu nedeniyle sağlık sektörü, emniyet ve güvenlik birimleri, gıda dağıtım ve benzeri servis sağlayıcılar, uluslararası ticaret için servis sağlayıcılar (Gümrük Müşavirliği Hizmetleri, Nakliye, Lojistik ve Depolama) ile kamu kurum ve kuruluşlarının verdikleri hizmetin aksamadan devam etmesi gerektiğinin herkesçe malum olduğu belirtildi. Bu çerçevede, Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye ve toplum sağlığını korumaya destek olmak amacıyla alınan önlemler kapsamında; ithalat, ihracat ve dış ticarette en önemli paydaşlardan olan, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan yurda giren ve çıkan her türlü eşyanın kontrolü, vergilendirilmesi, sevk ve takibi aşamasında müteselsil sorumluluğu ile birlikte büyük rol üstlenen Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcılarının bu zor durumda işlerinin gereği birden çok resmi makamlarda iş takibi yapmalarının pandemi ortamında bulaş riskini arttırdığı, bu nedenle iş ve işlemlerin aksamasına neden olduğu, Makamlarının yönlendirilmesi ve takdiri çerçevesinde çalışanların bu zor zamanda aşı programına alınmalarının önem arz ettiği vurgulandı.

Yazıda son olarak, dış ticaretin ve özellikle ihracatın aksamamasının ve gümrük idarelerinde ve kamu kurumlarında yapılacak gümrük işlemlerinin devam etmesinin sağlanmasının ülke ve ekonomi açısından çok önemli olduğu değerlendirilerek; Sağlık Bakanlığınca yürütülmekte olan aşılama sürecinde mesleğin riskli meslek grubu olması sebebiyle aşılanma sürecinde öncelik tanınacak, virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarından sonra, Riskli Grup kabul edilen ilk bölümde meslektaşlarının yer alması ve aşılanmayı talep eden meslektaşlarına öncelik tanınması talep edildi.

Related Posts

Call Now Button