0

İGMD: Havalimanı Gümrük Çalışanları Üst Aramasından Muaf Tutulsun

Yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu 225 ila 229 maddelerine istinaden Havalimanları dahil tüm gümrüklü sahalarda dolaylı temsille iş takibinin, kanunun öngördüğü titiz sınavlardan ve güvenlik soruşturmasından geçtikten sonra Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünce verilen izin belgesiyle, Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları tarafından yürütüldüğü hatırlatıldı. Bundan dolayı Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının ekonomiye büyük katkı sağlayan dış ticaretin en önemli dinamiklerinden bir meslek örgütü olduğu belirtildi.

İstanbul Havalimanının (İGA) tüm gümrüklü sahalarına giriş, antrepo, depo, diğer alanlarda polis teşkilatının yeni başlattığı bir uygulama ile her defasında söz konusu alanlara girişte güvenlik sebep gösterilerek kemer çıkartma dahil tam üst baş araması yapılması uygulamasının üye Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarına verdiği rahatsızlık Makamlarına iletildi. Gümrüklü sahada hizmet üreten tüm meslektaşların Ticaret Bakanlığının verdiği izin belgesi güvenlik soruşturmaları yönüyle sicillerinin temiz olduğu, Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtildiği üzere kamu niteliğinde çalışan bir meslek örgütü olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Yazıda son olarak, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği Makamından izin belgeleri bulunan dolaylı temsille ithalat, ihracat vb. işlemlerle devamlı aynı sahada hizmet üreten Gümrük Müşaviri, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve yanlarında çalışan stajyerlerine kolaylık gösterilmesi, söz konusu yeni uygulamadan muaf tutulması talep edildi.

Related Posts

Call Now Button