0

Hibe Desteği Programı İtirazı ve Ödeme Süreci

Ticaret Bakanlığı “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı Değerlendirme, İtiraz ve Ödeme Süreçlerine İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında bir duyuru yayımladı.

Değerlendirme ve İtiraz Sürecinde, kira desteği başvurusunda bulunanlardan, başvuruda bulunduğu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi isteniyor. Beyanda bulunmayanlara veya beyandaki bilgileri doğrulanamayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacak.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra kira desteği değerlendirme süreci şu şekilde yapılacak;

-Mesleği icabı kiracı olması mümkün olmayanların başvuruları kabul edilmeyecek.

-Başvuru sahiplerinin kiraladıkları işyerlerine ilişkin başvuru sırasında belirttikleri bilgiler Hazine ve Maliye Bakanlığının işyeri kiralarına ait bilgileri ile kontrol edilecek. Kontrol sonucunda başvuru bilgileri doğrulanan kişilerin destek başvurusu onaylanır ve ödemesi gerçekleştirilir. Destek başvurusu onaylanmayan kişiler itirazda bulunabilecek. İtirazda bulunanlardan kira ödediklerini ispatlayacak belgelerini (imzalı kira kontratı, güncel banka kira ödeme dekontu vb.) Ticaret Bakanlığınca belirlenecek süre içerisinde elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yüklemeleri istenecek.

-Yüklenen belgelerin kontrolü Bakanlık merkez ve/veya taşra teşkilatınca yapılacak. Yapılan kontrol sonrası belgeleri onaylanan başvuru sahiplerine kira desteği ödemesi gerçekleştirilecek.

-Reddedilen gelir kaybı ve kira destek başvurularına ret tarihinden itibaren on gün içerisinde elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden itirazlar gerçekleştirilecek. İtiraz başvurusunun yapıldığı günden itibaren beş iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine cevap verilecek.

Ödeme Süreci

-Destek başvurusunun uygun bulunması halinde başvuran kişinin kendisine ait banka hesabına destek ödemesi yapılacak.

-Desteğe hak kazanan başvuru sahibinin banka hesap numarasında yanlışlık olması durumunda Ticaret Bakanlığınca belirlenecek süre içerisinde elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden banka hesap bilgilerinin düzeltilmesi istenecek. Düzeltilen banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek. Belirlenen süre içerisinde banka hesap numarasını düzeltmeyen kişilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Related Posts

Call Now Button