0

Helal Belgesi Düzenleyen Kuruluşların Akredite Olma Zorunluluğu

Yazıda, ürün ve hizmetlere yönelik helal belgelendirme faaliyeti yürüten kuruluşları ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası standartlar uyarınca denetleyip akredite etmek üzere faaliyet gösteren Helal Akreditasyon Kurumu’nun (HAK), Türkiye’de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine sahip tek otorite olduğu ifade edildi. HAK, sunmakta olduğu helal akreditasyon hizmetlerinde İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Standartlarını esas aldığı ve kendisinden yetki alacak helal belgelendirme kuruluşlarının mezkûr standartlarda yer alan yetkinlik şartlarına göre faaliyette bulunmasının temin edildiği iletildi.

Yazıda devamla, 04/06/2022 tarihli ve 31856 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 10 uncu ve 11 inci Maddesi ile değişik 7060 sayılı Helal Akreditasyon Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun uyarınca ithalat da dahil olmak üzere iç piyasaya arz edilecek tüm ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi düzenleyen kuruluşlara HAK tarafından akredite olma zorunluluğu getirildiği belirtildi. Aksine hareket eden kuruluşlara ise 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası tatbik edileceği vurgulandı. Mevzubahis değişiklik 04/06/2023 tarihinde uygulamaya alınacağı aktarıldı.

Bu minvalde, ithal edilen ve iç piyasaya arz edilecek helal belgeli veya üzerinde helal işareti/sembolü olan helal iddiasındaki ürünlerin, mevzubahis kanun maddeleri gereğince HAK tarafından akredite edilmiş güvenilir belgelendirme kuruluşlarından helal belgelerinin olması gerektiği ifade edildi. Gerek belgelendirme kuruluşlarının gerekse de ithalatçı firmaların herhangi bir mağduriyet yaşamaması açısından dernek üyelerinin ve ilgili firmaların bilgilendirilmesinin önem arz ettiği bildirildi.

Tüm bu hususlarla alakalı ayrıntılı malumat talep edilmesi halinde HAK’ın da katkılarıyla bir toplantı düzenlenebileceği iletildi.

Related Posts

Call Now Button