0

Hayvan Yemi Üretimi Mevzuatında Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Yönetmelik ile İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikler şu şekilde;

– İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde değişikliğe gidildi.

Buna göre;
Balık yemi olarak kullanılacak solucan ve kurtçuların beslenmesinde kullanılan söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde açıklanan insan veya hayvan bir hastalık şüphesiyle ölmüş veya öldürülmüş hayvanlardan elde edilmiş materyal, yem amaçlı yetiştirilen böcek ve kurtçukların beslenmesinde kullanılabilecek.

“g) Yem amaçlı yetiştirilen böcek, solucan ve kurtçukların,”

– Pet hayvan yemlerinin piyasaya arzı başlıklı 30 maddesinde değişikliğe gidildi.

Buna göre;
Uluslararası taşımacılık yapan ulaşım araçlarından elde edilen hariç diğer yemek atıkları kategori III materyalinden elde edilmiş olması halinde pet hayvan yemi olarak kullanılabilecek.

Aynı yönetmeliğe Pet Hayvan Yemlerinin Piyasaya Arzı başlıklı 30. maddesine yeni bir fıkra eklendi.

“(3) Gıda artıklarından hayvan yemi üretimi ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

– Yönetmeliğin Ek-1’inin “B- Pet hayvanı (Ev ve Süs Hayvanı) Yemi Üreten İşletmelerin Onay Şartları” başlığı altında yer alan “Genel şartlar” alt başlığında değişikliğe gidildi.

Buna göre;
Üretim veya paketleme hataları bulunan veya halk ve hayvan sağlığı için risk taşımayan diğer kusurları olan veya ticari sebeplerle insan tüketimine sunulması amaçlanmayan hayvansal ürünler veya hayvansal ürün içeren gıda maddeleri,
Pet, sirk veya hayvanat bahçesi hayvanı olmayan, deney hayvanı olarak kullanılmamış, insana ve hayvana geçecek bulaşıcı hastalık taşımayan veya hastalık şüphesiyle itlaf edilmemiş olan kemirgen ve tavşanımsılara ait hayvanlar ve bunların parçaları,
Uluslararası taşımacılık yapan ulaşım araçlarından elde edilenler hariç diğer yemek atıkları

Pet Hayvan Yemi olarak kullanılabilecek.

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede ayrıca Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Yönetmelikle, Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sinin birinci bölümünün (5) numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“5. Gıda amaçlı olmayan hayvanların beslenmesi hariç restoran ve yemekhane artıkları,”

İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.
Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button