0

Hacim Ölçerlerin Uygunluk Değerlendirmesinde Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/Ab)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Değişiklik, bir ölçü aletinin temel gereklere ilişkin uygunluk değerlendirmesi, imalatçının ölçü aletine özgü eklerde belirtilen uygunluk değerlendirmesi işlemlerinden seçeceği birini uygulaması ile yerine getirilen uygun değerlendirmesine ilişkin olarak uygulanan kuralda değişiklik yapılmasını kapsıyor.

Hacim ölçeler için uygulanan ve imalatçıların seçebilecekleri “Uygunluk Değerlendirmesi” yöntemleri sıralamasında değişikliğe gidildi.

Buna göre, hacim ölçerler için uygulanan ve imalatçıların aralarında seçim yapabildiği yönetmeliği II numaralı ekinde “Modül A: İç Üretim Kontrolü” başlığında tanımlanan A1 maddesi seçilebilirken yapılan değişiklikle A2 maddesi seçilebilecek.

Bu şekilde iç üretim kontrolü olarak belirtilen ve yönetmeliğin ön gördüğü yükümlülükleri yerine getiren imalatçıların ilgili ölçü aletlerinin yönetmelik kapsamında belirtilen gereklilikleri karşılamasının kendi sorumluluğunda olduğu beyan edebilmeyi seçemeyecek.

Getirilen uygulamaya göre imalatçılar, söz konusu yönetmelikte belirtildiği üzere teknik dosya hazırlayacak. Hazırlanacak dosya, ölçü aletinin ilgili gerekliliklere uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak. Risklere ilişkin yeterli ölçüde analiz ve değerlendirmeyi de kapsayacak. Teknik dosyanın, ilgili gereklilikler açıkça belirtilecek ve söz konusu değerlendirme ile ilgili olduğu ölçüde ölçü aletlerinin tasarım, imalat ve kullanımına ilişkin gereklilikleri de kapsayacak şekilde hazırlanması gerekiyor.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button