0

Güneş Paneli İthalatında İhtisas Gümrük Uygulaması

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)(Seri No:188) yer aldı.
Tebliğ ile güneş paneli cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Güneş Paneli İhtisas Gümrüğü Uygulaması
Avrupa Birliği ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan, 8541.43.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri;

Ankara Gümrük Müdürlüğü
İstanbul Hava Limanı Gümrük Müdürlüğü
Kayseri Gümrük Müdürlüğü
Konya Gümrük Müdürlüğü
Samsun Gümrük Müdürlüğü

tarafından yapılacak.

– Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen
– 4458 sayılı Kanunun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen,

Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca serbest bölgede güneş paneli imalatı yaptığını belgeleyen firmaların serbest bölgede imal ettikleri ve gümrük idaresince Türk menşeli olduğu belirlenen Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, serbest bölgenin gümrük işlemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button