0

Güncelleme İşlemleri Hakkında

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Güncelleme İşlemleri hakkında önemli bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Gümrük Yönetmeliğinin 563/2 nci maddesinin, “Gümrük müşavirleri; şahıslarına ve şirketlerine ait ibrazı zorunlu izin belge numarası, şirket adı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde, bunları bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneklerine bildirirler. Söz konusu bilgi ve belgeler dernekler tarafından en geç bir hafta içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğü’ne gönderilir. Değişiklik olmayan hallerde ise durum her yılın ikinci ayı içerisinde bir yazı ile gümrük müşavirleri dernekleri vasıtasıyla bağlı bulunulan Bölge Müdürlüğü’ne bildirilir.” hükmü çerçevesinde, İstanbul, Doğu Marmara, Batı Marmara ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine kayıtlı olarak faaliyet gösteren tüm gümrük müşavirlerinin, 01/02/2021-26/02/2021 tarihleri arasında İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine bildirimde bulunması gerektiği ifade edildi.

Herhangi bir gümrük müşavirliği firmasında ortak olan /çalışan gümrük müşavirleri

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulamasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde şahıslarında ve/veya firmalarında herhangi bir değişiklik olmayan Gümrük Müşavirlerinin ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Derneğe hitaben, şirket antetli kağıdına, firma kaşeli, firma ortağı tüm Gümrük Müşavirleri/Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş “Şahıs Ve Firma Bilgilerimde Değişiklik Yoktur” ibaresinin yer aldığı yazılı beyanı içeren dilekçe “Değişiklik Yoktur” Matbu, Tüzel kişilik Firmaları için TK/EK-1 Şahıs Firmaları için SGM/EK-1 (2 adet) Bu dilekçe ekinde, Bölge Müdürlüğü’ne hitaben, şirket antetli kağıdına, şirket kaşeli firma ortağı tüm Gümrük Müşavirleri/Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş, “Şahıs Ve Firma Bilgilerimde Değişiklik Yoktur” ibaresinin yer aldığı yazılı beyanı içeren dilekçe “Değişiklik Yoktur” Matbu, Tüzel kişilik Firmaları için TK/EK-2 Şahıs Firmaları için SGM/EK-2 (2 adet) Değişiklik olmadığına ilişkin beyanların aynı tüzel kişiliğe ortak olan ve “İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine üye” tüm gümrük müşavirlerince ayrı ayrı düzenlenerek toplu halde tek seferde verilmiş olması gerektiği bildirildi.

Herhangi bir gümrük müşavirliği firmasında ortak olmayan /çalışmayan gümrük müşavirleri

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulamasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde sıralanan değişikliklerin olmaması halinde Gümrük Müşavirlerinin ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Derneğe hitaben “şahıs ve firma bilgilerimde değişiklik yoktur” ibaresinin yer aldığı yazılı beyanı içeren dilekçe, (“Değişiklik Yoktur” Matbu, Ek-1 ) (2 adet) Bu dilekçe ekinde, Bölge Müdürlüğü’ne hitaben “şahıs ve firma bilgilerimde değişiklik yoktur” ibaresinin yer aldığı yazılı beyanı içeren dilekçe,(“Değişiklik Yoktur” Matbu, Ek-2 ) (2 adet) Ayrıca; 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulamasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde değişiklik yapılmış ve bu değişiklikler derneğimize bildirilmiş ise herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı belirtildi.

En geç 26/02/2021 tarihine kadar tüm nüshaların İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine teslim edilmesi gerektiği ifade edildi. Evrakların tamamı İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından Bölge Müdürlüğüne teslim edilecek.

Tüzel Kişilik TK/EK-1 için tıklayınız.

Tüzel Kişilik TK/EK-2 için tıklayınız.

Şahıs Firmaları İçin SGM/EK-1 için tıklayınız.

Şahıs Firmaları için SGM/EK-2 için tıklayınız.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü – 563/02 Güncelleme – 2020 Yılı için tıklayınız.

Mesleki Faaliyet Göstermeyen EK-1 için tıklayınız.

Mesleki Faaliyet Göstermeyen EK-2 için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button