0

Gümrülerde Nakit Kontrolleri 2021 Tutarı Açıklandı

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü “Gümrüklerde Nakit Kontrolleri” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, 2016/1 sayılı Nakit Kontrolleri Genelgesinde yer alan 3.000 TL’lik tutarın her yılın başından geçerli olmak üzere 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 28’inci maddesi uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacağı kayıt altına alındığı anımsatıldı.

Söz konusu yeniden değerleme oranı; 28.11.2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 521 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yüzde 9,11 olarak belirlendi. Genelgede yer alan 3.000,00 TL’lik tutarın, 2021 yılında 5.880,00 TL olarak hesaplandığı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button