0

Gümrüklerin Mesai Saatlerinde Değişiklik Yok

Ticaret Bakanlığı “Mesai Saatleri” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; COVID-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve salgının Türkiye’de yayılımının en aza indirilmesi çerçevesinde COVID-19 salgınıyla mücadele ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla yeni bir karar alınıncaya kadar 2/12/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;

  • Merkez Teşkilatı Birimleri,
  • Rekabet Kurumu,
  • Helal Akreditasyon Kurumu,
  • Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’de, çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 10.00-16.0) saatleri arası olarak uygulanması, anılan çalışma saatleri içerisinde kesintisiz bir biçimde kamu hizmeti tesis edebilmek adına yemek ve ihtiyaç molalarının dönüşümlü ve kısa tutulması,
  • Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve bunların bağlı birimleri ile Serbest Bölge Müdürlüklerinde hizmetin aksamaması amacıyla çalışma saatlerinin, hâlihazırda uygulandığı şekli ile devam ettirilmesi,
  • Ticaret İl Müdürlükleri için söz konusu sürecin Valilikler ile yürütülmesi uygun bulundu.

Related Posts

Call Now Button